Przy montażu zbiornika należy zachować odległość minimum 2 metrów między studzienką zbiornika, a granicą działki.