OMNIS Sp. z o.o.

NIP: 588-242-67-48

KRS: 0000667039

VIII Wydział KRS Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Kapitał zakładowy: 18'000 zł opłacony w całości